Слободянюк Анатолій Володимирович

Резюме

Слободянюк Анатолій Володимирович - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету.

Закінчив соціологічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю "Соціолог. Викладач соціологічних дисциплін" (1995). Працював на посаді викладача кафедри соціології, соціально-політичних відносин та права Вінницького державного технічного університету (1995-1997). У 1997 році вступив на денну форму навчання до аспірантури факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію на тему "Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі" за спеціальністю 22.00.01 - теорія та історія соціології (2002). Після закінчення аспірантури (2000) працює на посаді викладача, старшого викладача, з 2002 року - на посаді доцента, а з 1 вересня 2007 року - завідувача кафедри педагогіки, психології та соціології та обіймає посаду наукового керівника лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету. З 1 вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри суспільно-політичних наук, наукового керівника лабораторії соціологічних досліджень ВНТУ.

Викладав курси: "Соціологія", "Загальна соціологічна теорія", "Соціологічна думка в Україні", "Історія соціології", "Конфліктологія", "Соціальна політика", "Політологія".

Галузь наукових інтересів: соціологія владних відносин, соціологія громадської думки, проблеми девіантної поведінки, конфліктологія.

Перейти на сторінку: scholar.google